SPL354Z35MEnlarge « »

  • V83P SPL354V83P
  • V30 SPL354V30
  • Z35M SPL354Z35M
  • J31M SPL354J31M
  • 703 SPL354703
  • V30P SPL354V30P
  • 72A SPL35472A
 

BLACKBIRD 1

产品编号:
SPL354
鼻梁尺寸: 18
镜片尺寸: 55
镜腿长度: 140
镜架颜色: TRANSPARENT BLUE
镜片颜色: 蓝色
材质: 塑料和金属
镜片种类: 普通镜片
这款大提琴金属质感的太阳镜重新演绎了八十年代的金典。复古的色调也是整个系列的流行趋势,是复古爱好者的最佳选择。